Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Wat is de SDE++ subsidie?

Lokaal duurzame energie produceren is momenteel nog duurder dan centraal energie opwekken uit fossiele brandstoffen (grijze stroom). Dat is voor bedrijven vaak de reden om niet te investeren. Om de overstap naar duurzame energieproductie te stimuleren, vergoedt de overheid het kostenverschil tussen de prijs van grijze stroom en de prijs van groene stroom. Hierdoor kan een bedrijf overstappen op duurzame energie zonder extra kosten.

 

4,5% van alle verbruikte energie in Nederland was in 2014 afkomstig van hernieuwbare energie. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit komt uit hernieuwbare bronnen. Uiteindelijk moet de SDE-subsidie eraan bijdragen dat Nederland in 2050 CO2-neutraal is.

 

SDE++ staat voor ‘Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’. De SDE++ subsidie bestaat sinds 2020 en is de opvolger van twee andere subsidies: SDE (2008) en SDE+ (2011). De subsidie bestaat al sinds 2008, maar is in 2011 veranderd. De subsidieregeling veranderde in SDE+ wat zich richtte op economische efficiëntie. In de subsidie werd een maximumbudget per categorie vastgesteld. Dit had tot gevolg dat het budget voor een aantal technieken (Zon en Wind) sterk werd overschreden en voor een aantal technieken onbenut bleef.

 

Vanaf 2011 concurreerden alle technieken op dezelfde subsidiepot. Dit bevorderde de concurrentie en leidde daarmee tot kostenverlagingen. Vanaf 2020 wordt de SDE+ subsidie vervangen voor de SDE++. De focus van de SDE+ regeling lag op duurzame energieproductie. In de SDE++ is de focus verlegd naar het besparen van CO2 en gaat het vooral om de duurzame energietransitie. Het voornaamste van de SDE++ regeling is er meer technieken in aanmerking komen voor de subsidie.

Voorwaarden

SDE++ subsidie wordt beschikbaar gesteld voor ondernemers met een grootverbruikers aansluiting (hoofdaansluiting groter dan 3x80A). Als u een kleinverbruiker ben kunt u ook de SDE++ subsidieaanvraag doen. Mocht u de subsidieaanvraag worden toegekend, dan moet u de huidige aansluiting verzwaren naar een grootverbruikers aansluiting om de subsidie te kunnen ontvangen.

Sinds 2020 is het verplicht bij een subsidieaanvraag een positieve transportindicatie (netcapaciteitscheck) aan te leveren. Wij reserveren ruimte op het elektriciteitsnet bij uw netbeheerder, zodat als de SDE++ subsidie beschikt is de zonnestroominstallatie ook gebouwd kan worden. Door congestie op het elektriciteitsnet moet uw netbeheerder voorafgaand aan uw subsidieaanvraag aangeven dat er voor uw toekomstige zonnestroominstallatie ruimte is op het elektriciteitsnet.

Afhankelijk van de grootte van de subsidieaanvraag, heeft u 1,5 tot 3 jaar de tijd na het ontvangen van de subsidiebeschikking om de zonnestroominstallatie te installeren.

 

Al meer dan 350 megawatt SDE-subsidie aangevraagd!

Xaam heeft inmiddels al meer dan 350 megawatt subsidie aangevraagd en ontvangen. Wij hebben in totaal ongeveer 1 miljoen zonnepanelen in beheer. Wij nemen het hele proces van de subsidieaanvraag uit handen, inclusief de nieuwe verplichte transportindicatie.

 

SDE++ ronde 2021

In tegenstelling tot de afgelopen jaren, is er in 2021 slechts één openstellingsronde waarbinnen bedrijven zich in kunnen schrijven om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie. Deze ronde is open van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Er is in totaal 5 miljard euro beschikbaar.

 

Wij regelen de SDE++ subsidie aanvraag!

De aanvraagronde voor SDE++ is maar een beperkte tijd open. Neem op tijd contact met ons op, zodat wij u van goed advies kunnen voorzien en de SDE++ subsidie vrijblijvend, correct en op tijd aan kunnen vragen.

 

Al een SDE-beschikking?

Neem contact met ons op en we bekijken samen wat er mogelijk is voor uw dakverhuur.

 

085 401 68 78 DAKSCAN AANVRAGEN

Wij regelen de SDE++ subsidie aanvraag.

Maak nu een afspraak

WAAROM xaam

  • Grootste en eerste aanbieder van dakhuur
  • 1,7 miljoen zonnepanelen in beheer
  • Van A tot Z geregeld
  • Alleen A-merken
  • Zonnesystemen in eigen beheer
  • Erkend installatiebedrijf
  • Volgens NEN-normeringen
  • Geen gedoe

Wij regelen de SDE++ aanvraag? Vraag hier uw SDE++ aan.

close

Wij regelen de SDE++ aanvraag? Klik hier