Xaam (voormalig OneSolar) Duurzaam Ontwikkelen

Onlangs hebben wij als Xaam (voormalig OneSolar) het project “One Solar Duurzaam Ontwikkelen” ingezet met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds. Het doel van dit project is tweeledig

21
feb
  1. De communicatieve vaardigheden voor de interne organisatie maar ook naar onze klanten optimaliseren. Met als doel het ‘first time right’ binnen onze dienstverlening te implementeren.
  2. Het menselijk potentieel optimaal te benutten door de leercultuur binnen onze organisatie te bevorderen en hiermee focus te creëren op samenwerking en eigenaarschap.

Communicatie, samenwerking en eigenaarschap (het nemen van verantwoordelijkheid) is essentieel voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Om dit goed en gezond met elkaar te kunnen doen vraagt dit inzicht en ontwikkeling van zowel ons als werkgever als ook onze werknemers. Daarom wordt dit programma ondersteund middels intervisie en coaching. Ook na het project zal hier op regelmatige basis aandacht aan worden besteed om de thema’s stevig te borgen binnen de organisatie.